Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

 

Projekt pod nazivom “Alat za procjenu investicije u infrastrukturu za punjenje električnih vozila(KK.03.2.2.03.0081).

ELIS PROJEKT d.o.o. potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci o pružanju usluga izrade inovativnog alata čije je sufinanciranje ostvareno putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je nositelj potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta (Alat za procjenu investicije u infrastrukturu za punjenje električnih vozila) (KK.03.2.2.03.0081).

Kratki opis projekta:

Alat za procjenu investicije u infrastrukturu za punjenje električnih vozila omogućit će potencijalnim investitorima sagledavanje financijskog aspekta poslovnog poduhvata te dati informaciju o isplativosti investicije. U alat će biti ugrađeno iskustvo tvrtke ELIS stečeno na projektima u području elektromobilnosti, a omogućit će informiranje i educiranje potencijalnih investitora o parametrima bitnim za procjenu isplativosti investicije, kao i pružiti tehničku potporu prilikom donošenja poslovne odluke. Alat će biti osnova razvoja daljnjih rješenja u području elektromobilnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Svrha predmetnog projekta je formalizirati znanje i iskustvo koje postoji u akademskoj zajednici u oblik koji će omogućiti izradu matematičkog modela alata za procjenu isplativosti investicije u infrastrukturu za punjenje električnih vozila, temeljem niza tehno-ekonomskih parametara i postojećeg iskustva ELIS-a te time pružiti potporu potencijalnom investitoru prilikom donošenja odluke o investiciji, odnosno predstavljat će podlogu za razvoj slijednih aplikacija u području elektromobilnosti, što će u razdoblju koje slijedi imati sve veću ulogu prilikom procesa elektrifikacije transportnog sektora u sklopu energetske tranzicije ka niskougljičnom društvu.

Ukupna vrijednost projekta:

107.142,85 kuna

Iznos koji sufinancira EU (69,9999954%):

74.999,99 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

05/2020.-08/2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Jakša Vidović, jaksa@elis.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

 Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ELIS PROJEKT d.o.o.

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/