ELIS INŽENJERING D.O.O.

Rijeka, Žrtava fašizma 1, MB: 1542516, OIB: 33771342910

Tvrtka upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci-MBS040160587, s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cjelosti.

Računi kod poslovnih banaka:

Erste&Steiermarkische bank d.d.: (IBAN) HR6424020061100101581

PARTNER banka d.d.: (IBAN) HR8524080021100035640

Članovi uprave: 

Boris Vidović, dipl.ing.el.,

Jakša Vidović, dipl.oecc.;

prokurista Ivica Fudurić,dipl.ing.el.

Kratki profil tvrtke:

ELIS INŽENJERING d.o.o. je projektni ured osnovan 2000. godine na temelju tridesetogodišnjeg iskustva osnivača u poslovima projektiranja i provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem elektrotehničkih radova širom svijeta.

Područje djelovanja projektnog ureda su infrastrukturni projekti (elektroenergetske građevine, javna rasvjeta, elektroničko komunikacije mreže), projekti s područja zaštite okoliša (centri za gospodarenjem otpadom, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) elektroinstalacije u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije (vjetroelektrane i solarne elektrane) te projekti s područja energetske učinkovitosti (javna rasvjeta, industrija i zgradarstvo). Pored navedenog tvrtka aktivno radi na pribavljanju financijskih sredstava za provedbu projekata s područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Tvrtka zapošljava 12 djelatnika visoke stručne spreme od kojih su petero članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.  

Klijenti tvrtke su Hrvatska elektroprivreda d.d., brojne jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove, kliničko bolnički centri, komunalne tvrtke, tvrtke iz industrijskog sektora (Industrija nafte d.d., Jadranski naftovod d.d.), telekomunikacijski operateri, te investitori iz privatnog sektora.