Žrtava fašizma 1, 51 000 Rijeka, Croatia
OIB: 33771342910
Tel. ++ 385 51 32 32 52
Fax ++ 385 51 32 32 55
e-mail: elis@elis.hr

 

 

ELIS INŽENJERING d.o.o. je projektni ured osnovan 2000. godine na temelju tridesetogodišnjeg iskustva osnivača u poslovima projektiranja i provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem elektrotehničkih radova širom svijeta.

Područje djelovanja projektnog ureda su infrastrukturni projekti (elektroenergetske građevine, javna rasvjeta, elektroničko komunikacije mreže), projekti s područja zaštite okoliša (centri za gospodarenjem otpadom, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) elektroinstalacije u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije (vjetroelektrane i solarne elektrane) te projekti s područja energetske učinkovitosti (javna rasvjeta, industrija i zgradarstvo). Pored navedenog tvrtka aktivno radi na pribavljanju financijskih sredstava za provedbu projekata s područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Tvrtka zapošljava 12 djelatnika visoke stručne spreme od kojih su petero članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Klijenti tvrtke su Hrvatska elektroprivreda d.d., brojne jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove, kliničko bolnički centri, komunalne tvrtke, tvrtke iz industrijskog sektora (Industrija nafte d.d., Jadranski naftovod d.d.), telekomunikacijski operateri, te investitori iz privatnog sektora.

Rijeka, Žrtava fašizma 1, MB: 1542516, OIB: 33771342910

Tvrtka upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci-MBS040160587, s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cjelosti.

Računi kod poslovnih banaka:

Erste&Steiermarkische bank d.d.: (IBAN) HR6424020061100101581

PARTNER banka d.d.: (IBAN) HR8524080021100035640

Članovi uprave: 

Boris Vidović, dipl.ing.el.,

Jakša Vidović, dipl.oecc.;

prokurista Ivica Fudurić,dipl.ing.el.