Izrada elektrotehničkog projekta rekonstrukcije javne rasvjete Općine Viškovo

Izrada projektne dokumentacije nove javne rasvjete obnove državne ceste D100, dionica  Osor-Nerezine

Glavni elektrotehnički projekt rekonstrukcije javne rasvjete Općine Klana

Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete na rekonstrukciji ŽC5161, dionica Mali Lošinj-Veli Lošinj

Izrada glavnog projekta i troškovnika izgradnje javne rasvjete na području Općine Ližnjan,

Izrada glavnog elektrotehničkog projekta izgradnje javne rasvjete u dijelu naselja Klimno

Izrada glavnog elektrotehničkog projekta – Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Grada Zlatara,

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije sustava javne rasvjete Grada Kastva

Izrada glavnog elektrotehničkog projekta modernizacije dijela sustava javne rasvjete Općine Dobrinj

Izrada glavnog projekta s troškovnikom proširenja sustava javne rasvjete Grada Zlatara;

Izrada projekata elektroenergetskih građevina – HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula

Izrada projekta elektroenergetskih građevina– HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka

nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih radova – Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča

nadzor nad izvođenjem radova – rekonstrukcija sustava javne rasvjete Grada Kastva

nadzor nad izvođenjem radova – rekonstrukcija sustava javne rasvjete Grada Zlatara

 

TRGOVAČKI CENTAR Tower Center Rijeka

Za Talijanskog investitora Policentro S.P.A. ELIS INŽENJERING d.o.o. je do 2006. godine izradio idejni, glavni i izvedbeni elektrotehnički projekt te vršio stručni nadzor izgradnje tada najvećeg trgovačkog centra u Republici Hrvatskoj. Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 100 milijuna €.

Osnovi podaci o građevini:

– Više od 140.000 m2 bruto razvijene površine;
– 1877 parkirnih mjesta;
– 180 trgovina;
– Preko 11 MVA ukupno instalirane snage u transformatorima;
– Približno 1,7 MVA snage u rezervnom napajanju;
– CCTV, protuprovalni sustava, sustav za dojavu požara, building managemant sustav;

  

Centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije Mariščina

 

Inženjeri tvrtke ELIS INŽENJERING od 2012. godine vršili su stručni nadzor nad elektrotehničkim radovima pri izgradnji centralnog lokaliteta gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije u Republici Hrvatskoj koji je 2016. godine pušten u pogon. Investicija iznosi 30 milijuna €.

Centar se prostire na 42,5 hektara obuhvaćajući:

  • radnu zonu (5,5 ha)
  • odlagališni prostor (21 ha)
  • interne i vanjsku prometnicu (2,4 ha)
  • vatrozaštitni pojas (2,1 ha)
  • zaštitnu zonu širine 50 m (11,5 ha)

te se sastoji od:

  • radne zone na tri platoa predviđene za prihvat i obradu otpada s pripadajućim objektima,
  • bioreaktorskog deponija za trajno odlaganje neiskoristivog dijela otpada,
  • sustava praćenja utjecaja tijekom tehnološkog vijeka i najmanje 10 godina po zatvaranju (ambijentalni zrak, buka, podzemlje i podzemne vode).

   

Rekonstrukcija (modernizacija ) javne rasvjete otoka Krka

ELIS INŽENJERING je 2014. godine izradio projektnu dokumentaciju rekonstrukcije javne rasvjete Općina na području otoka Krka. Projektnim rješenjem uvođenja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete osigurana je ušteda od približno 70% postojeće potrošnje te je bitno smanjeno svjetlosno onečišćenje. Prethodno izradi projekta rekonstrukcije proveden je energetski pregled te detaljno snimanje sustava javne rasvjete uključujući i geodetsko snimanje pozicija svake svjetiljke unutar sustava. Vrijednost investicije iznosi 8 milijuna € a modernizacija rasvjete se provodi po fazama.

fotogalerija

Sveučilišni kampus Rijeka

Tvrtka ELIS INŽENEJRING d.o.o. izradila je elektrotehničku projektnu dokumentaciju izgradnje Znanstveno tehnološkog park Sveučilišta u Rijeci te vršila stručni nadzor nad izgradnjom Filozofskog fakulteta i Objekta Sveučilišnih odijela. Radi se o zahvatu od 37 000 m2 i investiciji od 40 milijuna €. Za potrebe Sveučilišnog kampusa u Rijeci ELIS INŽENJERING d.o.o. je izradio izvedbeni elektrotehnički projekt „Building management sustav Sveučilišnog kampusa u Rijeci” koji obuhvaća slijedeće građevine: Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Objekt sveučilišnih odijela, Akademija primijenjenih umjetnosti, Znanstveno tehnologijski park, Objekt studentske prehrane, Klima komore (integracija). Projektom je obuhvaćena integracija slijedećih sigurnosnih sustava: Upravljanje alarmima, Izvještaji, sustav dojave požara, sustav videonadzora, sustav kontrole pristupa, sustav protuprovale.

 

INA RAFINERIJA NAFTE SISAK

U 2014. godini tvrtka ELIS INŽENJERING d.o.o. je izradila izvedbenu i tender dokumentaciju rekonstrukcije sustava plinodetekcije i sustava za dojavu požara kompletnog područja rafinerije nafte INA d.d. u Sisku.

 

Vjetropark RAVNE 1 na Pagu

Tvrtka ELIS INŽENJERING d.o.o. izradila je idejni, glavni i izvedbeni elektrotehnički projekt prvog kompleksa vjetroelektrana u Hrvatskoj – RAVNE 1 na otoku Pagu. Radi se o 7 vjetroagregata pojedinačne snage 800 kW, odnosno ukupne instalirane snage od 5,6 MW. Projekt je realiziran 2004. godine, vjetropark je u pogonu a investitor projekta je tvrtka ADRA WIND POWER d.o.o. Zagreb. ELIS INŽENJERING d.o.o. je izradio projektnu dokumentaciju za 3 kompleksa vjetroelektrana koja danas uspješno proizvode električnu energiju (Ravne 1 – 6 MW, Orlice – 9,6 MW, Trtar-Krtolin – 11, MW).

Fotonaponske elektrane

Tvrtka ELIS INŽENEJRING d.o.o. izradila je projektnu dokumentaciju za brojne integrirane i samostojeće fotonaponske elektrane instalirane snage od 10 kW do 1 MW.

 

Zapadni trgovački centar Rijeka

 

Za glavnog izvođača radova austrijsku građevinsku tvrtku Alpine Bau GMBH Elis inženjering d.o.o. je vodio elektro radove pri izgradnji trgovačkog centra „West shopping center Rijeka“ u Rijeci. Trgovački centar ima 57 000 m2, 60 dućana, 950 parkirnih mjesta. Ukupna investicija iznosi 50 millijuna €.

PROJEKT ZAŠTIE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU (2006-2016)

U sklopu višegodišnje suradnje s Hrvatskim vodama – Jadranski projekti d.o.o. Zagreb na projektu zaštite od onečišćenja voda na prioblanom području ELIS INŽENJERING d.o.o. vrši stručni nadzor nad izvođenje elektroinstalaterskih radova pri izgradnji niza crpnih stanica sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda.