Nove informacije o energetskoj obnovi obiteljskih kuća i višestambenih zgrada

U sklopu manifestacije “Energetski dani” u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 7.6.2016. održane su  prezentacije “Mogućnosti sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada” te “Kako to poticaja za energetsku obnovu svoga doma

Na prezentacijama su izrečene  nove informacije vezane za pravila prijave za najavljene natječaje za energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada. Više o novim uvjetima pročitajte na:

www.energetski-certifikat.hr