ODLUČILI STE GRADITI ILI REKONSTRUIRATI? PROČITAJTE VODIČ ZA GRADNJU

Ukoliko posjedujete zemljište ili postojeću zgradu, najprije provjerite da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena. Prvi korak koji je potrebno napraviti jest provjeriti namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada. Prostorni plan nakon provedene javne rasprave usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko vijeće ili gradska skupština. Obratite se nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje za vaše mjesto radi dobivanja više informacija o tome što se na određenom prostoru smije, a što ne smije graditi odnosno koje su vam dozvole za to potrebne.

Ukoliko  želite dobiti informaciju o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu u pisanom obliku, predat ćete nadležnom uredu zahtjev za izdavanje lokacijske informacije. Uz zahtjev se prilaže izvod iz katastarskog plana, odnosno njegova preslika.
Prostorne planove možete pogledati i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja https://ispu.mgipu.hr/

Dokaz pravnog interesa
Izrada glavnog projekta
Lokacijska dozvola
Građevinska dozvola
Energetski učinkovita gradnja
e-Dozvola
Prijava početka građenja, iskolčenje i označavanje gradilišta
Rok za dovršenje zgrade
Prilagodba građevine za osobe s invaliditetom
Energetski certifikat
Uporabna dozvola
Upis građevine u katastar
Upis građevine u zemljišne knjige
Održavanje građevine
Uklanjanje građevine
Prijava bespravne gradnje
Legalizacija bespravne gradnje

preuzeto sa mgipu.hr