Projekt NEWLIGHT – Rekonstrukcija javne rasvjete u 57 gradova i općina

Energetskim pregledom obuhvaćeno je 13 općina i 3 grada Krapinsko-zagorske županije.
Prikupljene su točne geo-lokacije izvora napajanja (trafostanica ili ormara javne rasvjete), rasvjetnih mjesta i stupova bez svjetiljke na koje postoji mogućnost postavljanja svjetiljke da se zadovolje svjetlotehnički uvjeti pod normom HR EN 13201.

GIS javne rasvjete – Krapina
Metrel Ml 2892

Snimljeno je više od 10 000 stupnih mjesta (prazan stup ili stup sa svjetiljkom), te preko 300 trafostanica, odnosno ormara javne rasvjete.
Za svaki grad i općinu izvršena su mjerenja instalirane snagepojedinih strujnih krugova uređajem Metrel Ml 2892, oko 50 mjernih područja ukupno.

 

Napravljen je detaljan opis stupnih mjestima sa svim podatcima za daljnju rekonstrukciju javne rasvjete, te detaljno izvješće o energetskom pregledu.

Prikupljeni podaci u GIS sustavu omogućiti će gradovima i općinama kvalitetnije upravljanje imovinom (javnom infrastrukturom) te osigurati transparentnu bazu podataka postojećeg sustava javne rasvjete za ESCO/JPP ponuditelje.

 

 

Iz medija:

lider.hr – projektom newlight osigurano 20 milijuna eura

kzz.hr – konferencija newlight projekt

energetika-net.com – projekt newlight donosi energetski ucinkovitu rasvjetu u 57 gradova i opcina

hrt.hr – projekt obnove rasvjete u zagrebackoj i krapinsko-zagorskoj zupaniji

 


U kratko o NEWLIGHT projekt – preuzeto sa stranica REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

Projekt NEWLIGHT predstavlja pionirski projekt rekonstrukcije javne rasvjete gradova i općina Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije jedinstven u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Provedba projekta započela je krajem listopada 2015. godine, potpisivanjem Ugovora za pružanje tehničke pomoći u sklopu programa ELENA između REGEA-e i Europske investicijske banke (EIB) što je bio prvi takav ugovor u Hrvatskoj specifičan po povezivanju 57 gradova i općina u jedinstveni projekt.

Procijenjena kapitalna vrijednost projekta rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u 57 jedinica lokalne samouprave iznosi oko 20 milijuna Eura. Mjere energetske učinkovitosti predviđene ovim projektom usmjerene su na zamjenu svjetiljaka putem energetski učinkovitijih tehnologija kao što su LED i instalacija sustava regulacije snage izvora svjetlosti, s potencijalom ostvarenja energetskih i troškovnih ušteda od 60%, a predviđeni su i pomoćni radovi poput rekonstrukcije stupova javne rasvjete i zamjene energetskih kabela.

Kroz projekt NEWLIGHT je za krajnje korisnike (gradove i općine) ostvareno 100%-no financiranje tehničke podrške kroz proračune županija (10%) i ELENA programa (90%), a u sveukupnom iznosu od 790.000 Eura. Tehnička pomoć za 57 općina i gradova financirana u sklopu projekta obuhvaća provedbu detaljnih energetskih pregleda, izradu akcijskih planova za provedbu modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete, pripremu dokumentacije za odabir izvođača radova, uz naglasak na ESCO izvor financiranja temeljem javno-privatnog partnerstva (JPP) te izradu glavnog projekta izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće rasvjete za tradicionalne izvore financiranja.

Svim uključenim gradovima i općinama REGEA pruža i potpunu uslugu prijave projekata rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete na sve dostupne izvore financiranja. Također, treba spomenuti i da će energetski pregled sustava javne rasvjete uključivati sakupljanje i obradu podataka u Geografskom Informacijskom Sustavu (GIS), što je potpuno nov i napredan način kakav se u Hrvatskoj do sada nije provodio. Prikupljeni podaci u GIS sustavu omogućiti će gradovima i općinama kvalitetnije upravljanje imovinom (javnom infrastrukturom) te osigurati transparentnu bazu podataka postojećeg sustava javne rasvjete za ESCO/JPP ponuditelje u postupku javne nabave. Potrebno je naglasiti kako se energetski pregledi, financirani u sklopu projekta, provode po Metodologiji osmišljenoj od strane REGEAe.