Sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju

U okviru svojeg programa Energetska učinkovitost u prometu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira tijekom 2018. godine objavu Javnog poziva za sufinanciranje punionica za električna vozila. Predmetni javni poziv prirodan je tehnološki nastavak već ranije objavljenih javnih poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila i predstavlja provedbu mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva (T.5.) iz Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Sredstva sudjelovanja Fonda koja će se dodjeljivati prihvatljivim projektima punionica predviđena su u visini do 40 % opravdanih troškova, odn. do 200.000 kuna po korisniku. Tehnički su prihvatljive punionice minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC. Fondu prihvatljivi prijavitelji biti će: JLP(R)S, tijela državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici).

Datum početka zaprimanja zahtjeva i svi ostali uvjeti za prijavu biti će navedeni u Javnom pozivu. Sva obvezna dokumentacija dostavljat će se isključivo preporučenom poštom. Zahtjevi će s razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja istih.

Ovim putem pozivaju se potencijalni prijavitelji da daju svoj stručni doprinos navedenom javnom pozivu dostavom prijedloga putem elektroničke pošte  na adresu pretinca punionice@fzoeu.hr. Vaše doprinose i prijedloge očekujemo do 06. kolovoza 2018. godine uz naznaku – ZA PUNIONICE ELEKTRIČNIH VOZILA. Ostale informacije u vezi navedenog možete dobiti na telefonu 01/6459-767.

Zagreb, 25. srpnja 2018.

Najava – Javni poziv za punionice 25.7.2018.
PDF 539.93 kB

preuzeto sa fzoeu.hr