Alat za procjenu investicije u infrastrukturu za punjenje električnih vozila

Alat za procjenu investicije u infrastrukturu za punjenje električnih vozila

ELIS PROJEKT d.o.o., projektni ured osnovan 2014. godine na temelju tridesetogodišnjeg iskustva osnivača u poslovima projektiranja i provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem elektrotehničkih radova širom svijeta, provodi EU projekt pod nazivom ”ALAT ZA PROCJENU INVESTICIJE U INFRASTRUKTURU ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA”. Realizacijom projekta će se unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za razvoj kompleksnih algoritama i aplikacija u području elektromobilnosti što će, obzirom na trendove u javnom i privatnom sektoru, omogućiti daljnji razvoj i nadogradnju postojeće palete proizvoda i usluga tvrtke.

Posljednjih godina ELIS aktivno sudjeluje na projektima iz područja elektromobilnosti, a prvenstveno izradi projekte dokumentacije za punionice električnih vozila. Ekspertiza u ovom dijelu je potvrđena realizacijom niza projekata, a čemu je predmetna inovacija primarno i namijenjena, od čega se može istaknuti mreža objekata za prihvat i punjenje električnih vozila na otoku Krku, kao jednom od predvodnika u energetskoj tranziciji. Temeljem postojeće uspješne poslovne suradnje, stečenog iskustva i prepoznate potrebe na tržištu, donesena je poslovna odluka za razvoj i investiciju u ALAT ZA PROCJENU INVESTICIJE U INFRASTRUKTURU ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA. Daljnjom komercijalizacijom ove inovacije, ELIS će postati prva tvrtka na hrvatskom i regionalnom tržištu koje će ponuditi novi portfelj usluga vezanih za procjenu isplativosti investicije u infrastrukturu za punjenje električnih vozila

Predmetni projekt korisnicima rješenja pružit će mogućnost stjecanja uvida u isplativost investicije. Obzirom da na tržištu ne postoji sličan alat, čime je proces odluke znatno otežan i usporen zbog donošenja subjektivnih procjena temeljenih na nedostatnim informacija, komparativna prednost predloženog algoritma je što, simulacijom matematičkog modela koji predstavlja osnovu alata, dobiva se procjena isplativosti investicije uzevši u obzir niz parametara, čime se značajno smanjuje rizik prilikom donošenja poslovne odluke.

Navedeno stoga predstavlja idealno rješenje za korisnike koji žele prije faze izrade tehničke dokumentacije steći uvid u isplativost investicije. Obzirom na jednostavnost korisničkog sučelja alat je predviđen za brzu procjenu isplativosti investicije u infrastrukturu za punjenje pa je stoga pogodan i za korisnike koje se žele informirati ili educirati o parametrima bitnim za odabir tehnologije te kasnije fazu eksploatacije iste. Kako je u tijeku energetska tranzicija ka niskougljičnom društvu, inovacija će omogućiti temelj za razvoj niza aplikacija u području elektromobilnosti te dugoročno doprinijeti kvalitetnijem planiraju uspostave infrastrukture. Navedeno će rezultirati odabirom tehnologija punionica koje će omogućiti kraće periode investicije, što će posebno doći do izražaja kada pružanje usluge punjenja vozila postane komercijalna djelatnost.

Nadalje, projekt će doprinijeti rastu prodaje portfelja usluga te tržišnoj prepoznatljivosti tvrtke, kao tvrtke koje vlastito poslovanje usmjerava k projektima bitnim za sve gospodarske sektore i razine poslovanja te će služiti kao primjer dobre prakse konkurentnim društvima.

Inovativni alat izradit će se putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.

Provedbom projekta i njegovih aktivnosti, direktno se doprinosi ostvarenju specifičnih rezultata, kao i ostvarenju zajedničkih pokazatelja neposrednih rezultata Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ELIS PROJEKT d.o.o.

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/